Seminar – planiranje poslovnog uspeha“ – sopstvena ideja ili franšizing

Vesti

workshopU cilju edukacije poslovne javnosti i svih zainteresovanih za franšizno poslovanje, PKS, Centar za franšizing, pokreće novu seriju seminara i u saradnji sa RPK Subotica, organizuje radionicu pod nazivom „Garancija poslovnog uspeha: sopstvena ideja ili franšizing?“

Seminar će se održati u petak, 29.11.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Seminar ima za cilj kreiranje povoljnog ambijenta kroz edukaciju i informisanje o uslovima i dostupnim sredstvima za započinjanje biznisa, kao i stimulisanje i stvaranje održivih preduzetnika, MSP, kao i poboljšanje poslovanja i unapređenje konkurentnost postojećih.  Seminari će prezentovati paralelne aspekte, prednosti i mogućnosti, kao i rizike, u pogledu pokretanje preduzetničkog posla, po sopstvenoj ideji ili ulaskom u franšizing.  Takođe, predstaviće se smernice za odabir ideje za početak i realizaciju posla, izvore finansiranja, pravne aspekte i „zamke“ poslovanja, poslovnu administraciju, i to sa aspekta franšizinga i biznisa po sopstvenoj ideji.

AGENDA

11:00 – 11:45     Kako doći do ideje za sopstveni posao i realizacija
(šta je potrebno: analiza ideje, SWOT analiza, efikasan i profitabilan biznis plan, tržište, konkurencija, rizici opstanka) – Aleksandra Aleksić

11:45 – 12:45     Koraci za ulazak u svet franšizinga
(ulazak u biznis kupovinom franšize, stanje u Srbiji, ideja/izbor franšize, tačke obazrivosti, pitanja za davaoca franšize) – Marica Vidanović

12:45 – 13:00     Pauza

13:00 – 13:45     Povećati profitabilnost, prepoznatiljivost i dobit od tuđih novčanih sredstava
(kako proširiti postojeću poslovnu delatnost kroz kreiranje franšiznog koncepta) – Marica Vidanović
 
13:45 – 14:15     Kako doći do povoljnih novčanih fondova za ulazak u preduzetništvo?
(rasploživi novčani fondovo u Srbiji, kako aplicirati i dobiti novac) – Aleksandra Aleksić
 
Seminar je namenjen nezaposlenima, preduzetnicima koji su zainteresovani za nova ulaganja i/ili započinju svoje poslovanje, preduzetnicima koji žele da promene postojeću delatnost, potencijalnim kupcima franšize, pravnim licima koja su zainteresovana za rast i razvoj svog poslovanja, obrazovnim institucijama, konsultantima u malom preduzetništvu, bankama koje prate trendove u preduzetništvu i prilagođavaju se potrebama svojih klijenata.  Polaznicima će biti obezbeđena savremena audio-vizuelna prezentacija i komplet radnog materijala, pripremljen od strane predavača.

Predviđeni predavači na seminaru su Marica Vidanović, Centar za franšizing PKS, Odbor za EOI i Aleksandra Aleksić, Odbor za sistemska pitanja, EOI i Centar za žensko preduzetništvo RPK Kruševac.
 
Molimo Vas da Vašu prijavu dostavite najkasnije do četvrtka, 28.11.2013. godine, na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili na tel/faks 024/553-357.