Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća

Konkursi

VLADA SRBIJE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća

Vlada Srbije objavila je u najnovijem broju „Službenog glasnika“ Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom vrednošću u 2011. godini.

Iznos podsticaja, koji se dodeljuju kao bespovratna sredstva bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, ne može biti veći od tri miliona dinara po korisniku, precizirano je u Uredbi.

Minimalna vrednost investicije u proizvodnju mleka, mesa, voća, grožđa i povrća, lekovitog i začinskog bilja i gljiva mora iznositi 50.000 dinara, a u preradu mleka, mesa, voća i povrća 100.000 dinara.

Korisnik može podneti samo jedan zahtev za jednu ili više namena u proizvodnji, ili samo jednu za preradu. Zahev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, uz dokaze o izmirenju poreskih obaveza i dugova po ranijim subvencijama, kao i ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova.

Proizvođači rakije i vina treba da dostave dokaz o upisu u registar, a sakupljači lekovitog bilja i šumskih polodova odgovarajuću dozvolu. Takođe je potreban dokaz o vlasništvu ili zakupu objekata ili zemljišta. Uredba je stupila na snagu 19. novembra.

Preuzmite Uredbu sa zahtevom