Novi konkurs države za podršku klasterima u maju 2011.

Vesti

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja trebalo bi da u maju raspiše novi konkurs za podršku razvoju inovativnih klastera, izjavila je 16. aprila savetnica u Minisatrstvu ekonomije Zorica Marić.

Ona je novinarima rekla da su sredstva namenjena za projekte novoosnovanih i inovativnih klastera u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 1. juna 2008. godine i inovativnih klastera u razvojnoj fazi, koji su registrovani pre 1. juna 2008.

Klasteri predstavljaju specifični vid udruživanja preduzeća unutar srodnih delatnosti.

Kako je navela, pravo na korišćenje pomoći imaće inovativni klasteri koji su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre, imaju najmanje 12 aktivnih članova, od čega najmanje 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.

Marić je kazala da će ministrastvo obezbediti pomoć za projekte koje predlože klasteri sa 50% potrebnih sredstava za njihovu realizaciju.

Za novoosnovane inovativne klaster, u početnoj fazi rada, minimalan iznos pomoći biće 200.000, a maksimalni dva miliona dinara.

Za postojeće inovativne klastere najmanji iznos pomoći biće milion dinara, a najveći 10 miliona dinara.

Prema njenim rečima, ukupna finansijska podrška države razvoju klastera, kako bi lakše poslovala i nastupala na drugim tržištima, od 2007. godine, kada je program počeo, do 2010. godine iznosila je 1,5 mil EUR, a podržano je 30 klastera.