U januaru 2011. smanjena zaduženost građana i preduzetnika

Vesti

Kreditna zaduženost građana i preduzetnika na kraju januara 2011. godine je smanjena u odnosu na decembar 2010. godine, dok je zaduženost privrede neznatno povećana, izjavio je danas generalni sekretar Udruženja banaka Srbije (UBS) Veroljub Dugalić.

Ukupni krediti na kraju januara su iznosili 1.736 milijarde dinara, što je 0,2% više nego u decembru 2010.

Preduzeća su u januaru bila zadužena u iznosu od 1.172 milijardi dinara, 0,6% više nego u decembru.

Preduzetnici su bankama u januaru ove godine bili dužni 50,5 milijardi dinara, što je za 2,4% manje nego u decembru 2010. godine.

Građani su u januaru, prema podacima Kreditnog birao UBS, bili zadužili u iznosu od 513,2 milijardi dinara, što je za 0,3% manje u poređenju sa decembrom.

Dug stanovništa po osnovu stambenih kredita u januaru je bio 288 milijarde dinara i to je porast od 0,6% u poređenju sa prethodnim mesecom.

Gotovinski krediti su iznosili 127,6 milijardi dinara i za 1,7% su bili manji nego u decembru prošle godine, dok su potrošački krediti bili 39 milijardi dinara i za 2,3% su bili manji nego u decembru 2010.

Dug poljoprivrednika bankama na kraju januara iznosio je 23,7 milijardi dinara, što je za 1,4% manje nego u decembru.

U januaru je više od 60 dana kasnila otplata 3,3% kredita gređanima, isto kao i decembru prošle godine, dok su preduzeća sa zakašnjenjem većim od 15 dana izmirivala 13,7% kredita, što je 0,3% više nego prethodnog meseca. Preduzetnici su neuredno otplaćivali rate za 12% pozajmica, što je 0,4% više nego na kraju decembra.

Na kraju januara ukupno je bilo u docnji 10,6% kredita, što je za 0,3% više nego na kraju decembra.