Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; cialis online pharmacy podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji za cilj imaju:
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i edukaciju dece i mladih;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;
•    uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti
•    doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisi novinskih agencija, kao i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa projektom za koji su već dobili sredstva iz javnih prihoda.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 1.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 37.000.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije u opciji „Konkursi“

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na internet stranici Ministarstva kulture.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671
Link