Konkurs za izgradnju i rekonstrukciju pijaca i vašarišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

– IZGRADNjA NOVIH  I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH PIJACA I VAŠARIŠTA

Finansira se: izgradnja novih seoskih pijaca i vašarišta kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su opštine i mesne zajednice.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Odluka nadležnog organa opštine odnosno Odluka Saveta mesne zajednice o realizaciji projekta

3)    Saglasnost opštine (ukoliko je podnosilac zahteva mesna zajednica)

4)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat – za izgradnju i rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

5)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 19.500.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.


Link