Otvoren novi konkurs u okviru programa Dobrota

Konkursi

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE – BCIF

Otvoren novi konkurs u okviru programa Dobrota

Otvoren je novi konkurs Državne lutrije Srbije (DLS) u okviru programa Dobrota koji administrira Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF). Za program Dobrota mogu da se prijave lokalne neprofitne organizacije koje deluju u zajednicama u Srbiji (osim u gradskim jezgrima Beograda, Niša i Novog Sada) i bave se unapređenjem kvaliteta života starih lica. Maksimalan iznos donacije po organizaciji je 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. avgust 2010. godine do 17 časova

Projekti koji će biti podržani moraju biti namenjeni starim licima (iznad 65 godina), a prioritet će imati oni projekti koji nude nešto novo u odnosu na aktivnosti koje institucije već sprovode i koji šire uključuju društvenu zajednicu (građani/građanke, volonteri, ustanove kulture, socijalne ustanove, obrazovne ustanove, lokalna samouprava, privrednici i sl).

Glavni cilj ovog konkursa je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života starih lica, kroz pokretanje aktivnosti za podsticanje njihovog aktivnog učešća u različitim oblastima društvenog i i kulturnog života i unapređenje socijalne brige u opštinama/gradovima u Srbiji, posebno u mestima gde takav vid podrške ne postoji.

Za dodatne informacije obratite se na jelena@bcif.org ili nas kontaktirajte:

Jelena Mihailović , Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), mob 069 202 4065

Link