Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkursi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada  vinove loze u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
  • Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
  • grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  • rok otplate kredita 36 meseci,
  • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kreditiraće se:

1.Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.

2. Bagremovi, betonski i metalni stubovi,

3. Pocinkovana žica

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2009. godine.