Podizanje kapaciteta građanskog društva

Konkursi

INSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE (ISC)
Podizanje kapaciteta građanskog društva

Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi petogodišnji program, u vrednosti od 14 miliona USD, a koji ima za cilj podizanje kapaciteta građanskog društva u Srbiji u njegovom uticaju u sferi javnog života, nadzora izvršnih organa vlasti, kao i sprovođenje stalnih kampanja javnog zagovaranja po čitavom nizu reformskih pitanja. Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI) pomaže građanima da preuzmu odgovornost za oblikovanje društva u kome žive povećavajući njihovo učešće u svim aspektima javnog života. Putem grantova, obuka i pružanja mogućnosti povezivanja, CSAI pomaže građanskim inicijativama i organizacijama građanskog društva da efikasnije sprovedu svoje prioritete i usklade ih sa radom vlade i privatnog sektora, kako bi značajno unapredili svakodnevni život građana. Projekat je realizovan zahvaljujući podršci američkog naroda kroz program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Grantovi za javno zagovaranje koje sprovodi Institut za održive zajednice dodeljuju se organizacijama građanskog društva, u cilju realizacije projekata javnog zagovaranja koji su specifični, konkretni i usredsređeni na ostvarivanje pozitivnih promena kroz konkretne aktivnosti.

ISC objavljuje ovaj konkurs za podnošenje predloga projekata sa ciljem da:

Podrži rad OGD koje se bave problemima građana

Podrži inovativne i kreativne aktivnosti

Podstakne OGD van Beograda da učestvuju u ovom konkursu

Podrži inicijative javnog zagovaranja u kojima je jedna od komponenata snažno učešće građana

Premosti jaz između krupnih reformskih politika na nacionalnom i problema građana na lokalnom nivou

Podrži aktivnosti sa dokazanim potencijalom i integrisanom strategijom odnosa sa javnošću da bi se podstakla vidljivost građanskog društva.

Podstičemo podnosioce predloga projekata da razviju nove ideje i pristupe u okviru sledećih ključnih oblasti:

odgovornost i transparentnost organa vlasti

socijalna i ekonomska prava

zaštita životne sredine

Podnosioci predloga projekata treba da dostave nacrt narativnog predloga projekta na ISC prijavnom formularu i predlog budžeta na ISC budžetskom formularu.

ISC će obezbediti određenu tehničku pomoć podnosiocima zahteva za grantove u izradi njihovih predloga projekata. ISC će održati informativne sastanke  o izradi predloga projekata u četiri grada u Srbiji. Raspored ovih sastanaka će biti naknadno objavljen.

ROK ZA PRIJEM PREDLOGA PROJEKATA: 15. oktobar 2009. godine u 16:00h.