A mezőgazdasági pénzalap nyílt felhívásai – Magyarkanizsa község

Pályázatok

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP

A mezőgazdasági pénzalap nyílt felhívásai

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap 2021. évi programja alapján több nyilvános felhívást tesz közzé a községi bejegyzett gazdák és mezőgazdasági középiskolák tevékenységeinek támogatására.

A pályázati felhívások a 2021. évi magyarkanizsai községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika véghezvitelének támogatási programjával összhangban íródnak ki, amelyet Magyarkanizsa Község Tanácsa hozott meg a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium előzetes jóváhagyásával:

 1. SZARVASMARHÁK MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉSÉSÉNEK ANYAGI TÁMOGATÁSA
  FELTÉTEL: regisztrált mezőgazdasági gazdaság
  TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a szaporítóanyag és szemezés költségének 100%-a. Minimálisan igényelhető összeg 2.000,00 dinár, illetve legföljebb 16.000,00 dinár ítélhető oda felhasználóként. Egy anyaállat után legfeljebb kétszer lehet igényelni a kifizetett költségeket.
  További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.
 2. MINŐSÉGI TENYÉSZÁLLATOK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
  FELTÉTEL: tej és – húshasznú szarvasmarha, juh, kecske vagy sertés tenyésztésével foglalkozó bejegyzett gazdaságok.
  TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a beszerzési ár 60%-a jószág beszerzési árának (áfával vagy anélkül), hasas üszőnként 100.000,00 dinár és legfeljebb 3 egyed, süldőként 40.000,00 dinár és legfeljebb 5 egyed illetve 30.000,00 dinár tenyészkosonként valamint tenyészbakonként és legfeljebb 3 egyed, mégpedig 50 juhot vagy kecskét számláló állomány tulajdonosa legfeljebb 1 tenyészkosra illetve bakra, 51 és 150 juhot vagy kecskét számláló állomány esetén 2 tenyészkosra vagy bakra, 150 és 300 juhot vagy kecskét számláló állomány esetén legfeljebb 3 tenyészkosra vagy bakra kaphat támogatást illetve minőségi anyajuhonként vagy anyakecskénként 30.000,00 dinár és legfeljebb 10 egyed.
  További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszámon a 243-as mellékén kapható.
 3. ÖNTÖZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPEK, ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK BEFEKTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA, KÚTFÚRÁS KIVÉTELÉVEL
  FELTÉTEL: gyümölcs, szőlő, zöldség, illetve gomba és virág, gabonafélék, ipari-, gyógy- és fűszernövények stb. termesztésével foglalkozó, bejegyzett gazdaságok.
  TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: Támogatás intenzitása 60%, a minimálisan igényelhető összeg 40.000,00 dinár míg a maximális 400.000,00 dinár pályázóként.
  További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszámon a 243-as mellékén kapható.
 4. A BIOTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA
  FELTÉTEL: regisztrált gazdaság biotermesztéssel.
  TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: biotermesztésről szóló tanúsítvány (tanúsításra és ellenőrzésre kiterjedő) költségeinek támogatására jogosult 100%-ban, de jelentkezőként legkevesebb 15.000,00 dinár, legfeljebb 200.000,00 dinár értékben.
  További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszámon a 243-as mellékén kapható.
 5. ELHULLOTT JÓSZÁG ELSZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
  FELTÉTEL: a tetemek elszállítási költségének kifizetéséről szóló igazolás 2020.11.16.-tól és 2021.11.15.-ig időszakban kiállított számlákra a szolgáltató részéről.
  TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: az elhullott állattetemek elszállítási költségeinek 100%-os visszatérítése. A költségtérítés igénylőként összesen egy évben legkevesebb 7.000,00 dinár és legfeljebb 40.000,00 dinár lehet. Ugyanaz a kérelmező a támogatásra 2020 év folyamán többször is nyújthat be kérelmet.
  További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszámon a 243-as mellékén kapható.

A nyílt fölhívás kiírtnak tekinthető Magyarkanizsa község hivatalos internetes honlapján (www.kanjiza.rs) való megjelenéstől számítva, és a keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2021. november 15-éig van nyitva.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2404