Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije

Na osnovu tačke 5. i tačke  6. Odluke o prodaji putničkog vozila koju je doneo Upravni odbor Turističke organizacije opštine Kanjiža Komisija za prodaju putničkog vozila raspisuje Javni oglas za prodaju putničkog vozila putem javne licitacije I.    PODACI O VOZILU 1.    Putničko vozilo Zastava, model 101 SKALA 55, godina proizvodnje: 2006., broj šasije: VX1128a0001109545, broj […]

Nastavi

Preduzetnički informator Okt/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje! Sadržaj Preduzetničkog informatora: Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu Minimalna cena rada za 2015. godinu Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku Ugovor o zajmu Detalji

Nastavi

Novi Fond za podršku za dalji rast preduzeća

U Srbiji je počeo sa radom Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF), koji je u februaru 2014. godine osnovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija, Evropski investicioni fonda i nemački DEG fond. Fond je namenjen za finansiranje, pre svega srednjih preduzeća, koja imaju veliki potencijal za rast, […]

Nastavi