Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata za stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Predmet oglašavanja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj: […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju programa udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju   programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini PREDMET OGLAŠAVANJA Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije- Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, pruža podršku programima […]

Nastavi