Transparentnost i odgovornost

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Transparentnost i odgovornost Cilj programa • Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa. • Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije. • Prošireno razumevanje da je zaštita […]

Nastavi

Inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inkluzija Roma Ciljevi programa • Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja. • Legalizacija romskih naselja. • Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice. • […]

Nastavi