Külhoni támogatások 2021

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Külhoni támogatások 2021

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírásait itt tekinthetik meg:

Nemzeti Újrakezdés Program I.

A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:
I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram

A Nemzeti Újrakezdés Program I. című pályázati kiírásra egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram, ahol egy pályázó az alprogramon belül három pályázatot is benyújthat.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2021/NUP_kii%CC%81ras_2021.pdf

Pályázati kiírás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra 2021

A pályázat célja

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete” dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagja jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogram a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázati kiírás tárgya
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj célja támogatás nyújtása a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával (a továbbiakban: Államtitkárság), valamint a Budapesti Ügyvédi Kamarával (a továbbiakban: Kamara) együttműködve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: támogatás).
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra közép-európai idő szerint.
A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/szasz_pal_osztondij/2021/palyazati_kiiras_szasz_pal_osztondij_2021_vegleges.pdf