Pályázat Magyarkanizsa község turisztikai kabalafigurájának tervezésére

Pályázatok

TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT, MAGYARKANIZSA

Pályázat Magyarkanizsa község turisztikai kabalafigurájának tervezésére

A pályázat célja és témája:

Pályázatunk célja egy olyan kabalafigura megtalálása, melyet a közönség és a zsűri szavazása után Magyarkanizsa község hivatalos turisztikai jelképeként
(a község hivatalos turisztikai weboldalán és a magyakanizsai TDM által kiadott kiadványokon) tudnának publikálni.

A pályázat kiírója:

A pályázat kiírója a magyarkanizsai Turisztikai Desztináció Menadzsment
(24420 Magyarkanizsa Fő tér 9.).

Pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatra minden 15. életévét betöltött fizikai személy jelentkezhet.

Minden pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, de a pályázaton belül 3 kabalafigurát mutathat be, mely saját alkotás kell, hogy legyen.

A pályázatnak tartalmaznia kell egy írásos magyarázatot is (maximum 6 gépelt sor), amely ismerteti, hogyan kapcsolódik a kabalafigura Magyarkanizsához.

A pályázatot CD adathordozón, PDF vagy JPG formátumban, postai úton lehet beküldeni (24420 Magyarkanizsa Fő tér 9 címre), de lehetőség van a pályaművek email-ben történő beküldésére is dmokanjiza@gmail.com e-mail címre.

Jogi háttér:
A pályamunkák csak abban az esetben kerülnek zsűrizésre, ha a pályázó legkésőbb 2013 január 31-ig postai úton vagy e-mailben eljuttatja a magyarkanizsai TDM-hez a pályázatát.

A pályázaton a megadott személyes adatok nem publikusak, a kabalafigura szerzője az eredményhirdetésig ismeretlen marad, mind a nagyközönség, mind a zsűri számára.

A pályázat kiírója a továbbiakban jogosult a beküldött kabalafigurák jogdíjmentes használatára .

A kiíró a nyertes kabalafigurát jogosult határozatlan ideig ellenszolgáltatás nélkül bármilyen marketing célokra felhasználni, a honlapon offline és online módban, valamint a kapcsolódó, községi kiadványokban, kiállításokon megjelentetni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kabalafigurák elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel járó anyagi felelősséget is.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázati feltételeknek nem megfelelő minőségű és/vagy tartalmú kabalafigurák közlésétől vagy a honlapon történő szerepeltetéstől való eltekintésre és a pályázat beküldőét azonnal kizárja a versenyből, melyet a pályázó elfogad.

Pályázati határidők
Pályázat kihirdetése: 2012.december 12

Pályázatok postára adásának határideje: 2013. január 31.

Eredményhirdetés: 2013. március 15.

Zsűrizés:
A pályaművek beérkezését követően a szerző kilétének ismerete nélkül a Magyarkanizsai TDM elnökségéből és a Polgármesteri Hivatal vezetéséből álló zsűri kiválasztja azt az egy nyertes pályaművet, amely Magyarkanizsa község hivatalos turisztikai kabalája lesz az elkövetkezendő időkben.

Amennyiben a beérkezett pályaművek közül egyik sem fele meg a Magyarkanizsa község kabalájaként, a zsűri eldöntheti, hogy a pályázatot eredménytelennek minősiti.

Az elbírálás szempontjai:
Könnyen felhasználhatónak kell lennie,(többféle méretben, többféle anyagon és felületen legyen elkészíthető).Fekete-fehér és színes változatban is használható legyen.

Tartalmaznia kell legalább egy olyan motívumot, amelyről Magyarkanizsa asszociálható.

A nyertes pályművet egy iparművész segitségével tökéletesitik, a felhasználhatóság teljes sikere érdekében

Közönségszavazás:
A beérkező pályaművekre a közönségnek szavaznia lehet a Magyarkanizsai TDM Facebook profilján 2013. február 28-ig.

A legtöbb szavazatot kapott pályamű +1 szavazattal indul a zsűri előtt és különdíjban részesül.

Nyeremények:
A pályázat nyertesének 20 000 din készpénzt és 1 db 2 fő részére szóló vacsorát ajándékozunk

A közönségszavazás nyertesét pedig 1 db 2 fő részére szóló wellnes hétvégével jutalmazzuk

A közönségszavazók közül 3 szavazónak 2 fő részére szóló vacsorát biztosítunk.

Link