Egyházak és vallási közösségek támogatása

Pályázatok

TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

Pályázatot tesz közzé a Vajdaság Autonóm Tartomány területén tevékenykedő egyházaknak és vallásközösségeknek szánt eszközök odaítélésére a 2011. évben

A költségvetési eszközök felosztásáról szóló határozat 4. szakaszával összhangban, 1 az eszközöket a hagyományos egyházak és vallásközösségek, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő és általuk alapított szervezetek és intézmények építkezési, jótékonysági és tudományos tevékenységének társfinanszírozására kell fordítani.

A pályázat szerint kiosztandó eszközök teljes összege 21 200 000,00 dinár.

A felekezetek szerint pedig az összegek a következők: szerb pravoszláv egyház–10 500 000,00 dinár (bácskai eparchia – 3 150 000,00 dinár; bánáti eparchia – 3 450 000,00 dinár és szerémségi eparchia – 3 900 000,00 dinár); római katolikus egyház – 6 720 000,00 dinár (szabadkai püspökség – 3 360 000,00 dinár, nagybecskereki püspökség – 1 866 000,00 dinár és szerémségi vikariátus – 1 494 000,00 dinár); az iszlám közösség – 300 000,00 dinár; szlovák evangelisztikus a.v. egyház – 840 000,00 dinár; zsidó hitközség – 450 000,00 dinár; református keresztény egyház – 525 000,00 dinár; evangelisztikus keresztény egyház – 450 000,00 dinár; görögkatolikus egyház – 450 000,00 dinár és román pravoszláv egyház – 600 000,00 dinár.

A pályázati jelentkezést szerb nyelven vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelven kell benyújtani, a kért eszközök rendeltetésének pontos megjelölésével, ezer dináros összegekre kikerekítve.

A pályázati jelentkezés benyújtásának határideje 2011. 03. 01.

A pályázati jelentkezésnek tartalmaznia kell:

•    a számla nevét;
•    a bank nevét, amelynél a számlát vezetik;
•    a számla számát, feltüntetni és hitelesíteni a banknál, amelynél a számlát vezetik.

Ha a helyi egyház nem rendelkezik saját számlával, a pályázati jelentkezésben feltüntetheti az eparchia, a püspökség, a vikariátus vagy az exarchátus, amelyhez tartozik számlaszámát, valamennyi fenti adattal együtt.

Pályázni lehet személyesen, a pályázatot a tartományi közigazgatási szervek iktatójában, Újvidéken, Vajdaság AT kormánya épületének földszintjén kell leadni, vagy pedig postán kell elküldeni a következő címre: Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, 21 000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám (Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.).

Pályázni kizárólag az előírt pályázati jelentkezőlapon lehet, amely a fenti címen szerezhető be, vagy letölthető a: www.vojvodina.gov.rs. és www.puma.vojvodina.gov.rs. honlapról.

A nem időben megküldött, a megengedhetetlen, érthetetlen vagy hiányos pályázati jelentkezéseket, valamint azokat a jelentkezéseket, amelyekhez nem mellékelték a szükséges bizonyítékokat, nem vesszük figyelembe.

Nem időben megküldött pályázati jelentkezésnek tekintendő:

– a pályázatban megjelölt határidő után beérkező pályázati jelentkezőlapok.

Megengedhetetlen pályázati jelentkezésnek tekintendő:

– a pályázat által nem előirányozott illetéktelen személyek és alanyok által benyújtott vagy nem a pályázatban előirányozott rendeltetésre vonatkozó jelentkezőlapok.

Érthetetlen és hiányos pályázati jelentkezésnek tekintendő:

– az aláírás nélküli, kitöltetlen rubrikával, grafitceruzával kitöltött jelentkezőlapok, ha a hiányosságokat az utólagos határidőn belül sem pótolták,
–    a nem megfelelő űrlapon beküldött jelentkezőlapokat,
–    a bank által kiadott és hitelesített megfelelő számla, a bank elnevezésének, a számlaszám feltüntetése nélkül beérkező jelentkezőlapok,
–    érthetetlen és olvashatatlan adatokat tartalmazó jelentkezőlapokat.

Úgyszintén, a pályázó jelentkezését, aki az előző időszakban pénzeszközöket kapott, de nem igazolta, illetve nem küldte meg a pénzeszközök elfogyasztásáról szóló teljes jelentést, nem vesszük figyelembe.

A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság fenntartja jogát, hogy a pályázótól, ha ez szükséges, további dokumentációt és információt kérjen, illetve a támogatás odaítéléséhez további feltételek teljesítését határozza meg.

A pályázó kötelezettséget vállal, hogy a pályázaton neki odaítélt eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen fogja felhasználni, a fennmaradt eszközöket pedig visszautalja a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésébe.

A pályázó kötelezettséget vállal, hogy a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságnak a pénzeszközök teljes felhasználásának napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2011. december 31 – ig megküldi a pénzügyi jenetést az eszközök felhasználásáról, a nyilvántartásában szerepelő költségek specifikációjával és az eszközköltségekről szóló dokumentációval (szerződések, számlák, pénztárszámlák, szállítólevelek és bankkivonatok, amelyek által a fizetésforgalmat lebonyolították) együtt.

A pályázókat a pályázat eredményéről írásban értesítjük, melyben a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság a döntését nem köteles megindokolni. A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság kizárólagos hatáskörébe tartozó határozat ellen jogorvoslat nem kérhető.

A Titkárság a jelentkezőlapot és a mellékelt dokumentációt a pályázóknak nem küldi vissza.

Link