Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Prvi krug konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora U skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, Ministarstvo omladine i sporta danas objavljuje prvi krug konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog […]

Nastavi

Konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola

ZADUŽBINA ANDREJEVIĆ Drugi konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola u Republici Srbiji Zadužbina Andrejević u saradnji sa Centrom za promociju nauke Srbije i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, objavila je prvu svesku izabranih maturskih radova odbranjenih školske 2011./2012. godine. Objavljeni […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2013. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2013. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 22/2012) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara. Podnosioci zahteva konkurišu sa […]

Nastavi