Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE   POKRAJINE VOJVODINE Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza 1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica […]

Nastavi

Konkurs “Zdravo Internet!”

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Konkurs “Zdravo Internet!” Mladi danas odrastaju uz internet, posebno društvene mreže povezujući se na taj način sa svojim prijateljima. Savremena komunikacija podrazumeva korišćenje mejlova, programa za komunikaciju, društvenih mreža, itd. Moderne tehnologije pružaju mogućnost da ljudi najviše podataka dobijaju preko interneta, veb aplikacija i sajtova. Ideja je da ovim konkursom podržimo […]

Nastavi

Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa

SKGO Studijsko putovanje – Borba protiv korupcije i sukob interesa Početak 05.07.2013. evaluation essay Kraj 30.07.2013. U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Borba protiv korupcije i sukob interesa“ koje će se održati od 11. do 13.  […]

Nastavi