Konkurs za dodelu subvencija za razvoj turizma u 2015.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu subvencija za razvoj turizma u 2015. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini. Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač […]

Nastavi

Konkurs udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima sa ciljem unapređenja položaja žena u ruralnim sredinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za podršku programima i aktivnostima sa ciljem unapređenja položaja žena u ruralnim sredinama Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o […]

Nastavi

Konkurs udruženjima građana / udruženjima žena sa ciljem podizanja kapaciteta organizacija i unapređenja rada

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana / udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine sa ciljem podizanja kapaciteta organizacija i unapređenja rada Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2.300.000,00 dinara(slovima: dvamilionatristahiljada dinara) obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne […]

Nastavi