Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • podstiču dijalog u lokalnim romskim zajednicama i naseljima o običajima i obrascima ponašanja koji otežavaju lični razvoj i društvenu emancipaciju i predlažu načine za njihovo prevazilaženje; • podržavaju razmenu dobre prakse između jedinica […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u […]

Nastavi