Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) Ciljevi Programa: • Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju; • Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama; • Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti. Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja […]

Nastavi

Inovacioni vaučeri

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Inovacioni vaučeri Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini. Opšti cilj javnog konkursa: zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti: Zaštita prirode – ekološka mreža i zaštićena područja; Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode; Cirkularna […]

Nastavi