Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

FONDACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE „JASEN“ Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine Fondacija „Jasen“ (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2020 godini, finansira i sufinansira najmanje pet škola na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2019. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom Član 1. Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda u 2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs), koji se odnose na podršku u realizaciji projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Član 2. Pravo na […]

Nastavi