Sufinansiranje prvih izdanja kapitalnih dela

MINISTARSTVO KULTURE Sufinansiranje prvih izdanja kapitalnih dela Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture u 2009. godini Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora da bude primarna, a ne sporedna ili povremena […]

Nastavi

Subvencionisanje troškova učešća na sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, u okviru programa „Fond za podršku promociji izvoza – BPF“ sa ukupnim iznosom od 4.000.000,00 dinara, obezbeđenih […]

Nastavi

Konkurs nevladinim organizacijama

SVETSKA BANKA Konkurs nevladinim organizacijama Konkurs malih donacija za nevladin sektor Svetska banka u Srbiji raspisuje konkurs za dodelu donacija nevladinim organizacijama u 2009. godini. Za ove namene centrala Svetske banke u Vašingtonu odobrila je Srbiji 45.000 američkih dolara. Ovaj program – Fond za civilno društvo, ranije poznat pod nazivom Program malih donacija – finansiraće […]

Nastavi