Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava MSP-u

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Program podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 dinara. Cilj Programa je podrška razvoju kulture investiranja malih […]

Nastavi

Oktobarska runda programa Aktivne zajednice

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE Oktobarska runda programa Aktivne zajednice U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara. Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču […]

Nastavi

Konkurs "Mladi su zakon"

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA RASPISUJE How to win your girlfriend back Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da im se omogući aktivno uključivanje u proces izrade zakona i sprovođenja Nacionalne […]

Nastavi