Javni poziv za prijavljivanje projekata za NIP za 2011. godinu

MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2011. godinu Nacionalni investicioni plan (NIP) je jedan od instrumenata Vlade koji omogućava ekonomski razvoj Srbije i unapređenje standarda građana. Projekti se mogu prijavljivati od 15. septembra do 01. novembra 2010. godine. I PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA Projekat može da […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini Projektne oblasti koje će se sufinansirati su: 1. unapređenje upravljanja otpadom – nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklažne industrije: kante zapremine 120 […]

Nastavi

Konkurs za mala i srednja preduzeća

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih krediti  za  kupovinu  nove opreme poreklom iz Republike Italije – GARANTNI POTENCIJAL    150.000.000,00 DINARA – Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji koju je Vlada republike Italije odobrila za realizaciju projekta „Program razvoja privatnog sektora […]

Nastavi