Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

how do i get back with my ex girlfriend MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini na teritoriji Republike Srbije izuzev teritorija autonomnih pokrajina Predmet ovog konkursa je prikupljanje zahteva zajedno sa potrebnom dokumentacijom […]

Nastavi

Konkurs za jačanje kapacitet mreže ruralnog razvoja

how can i get my ex girlfriend back MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini Podsticajna sredstva raspodeljuju se za projekat koji se odnosi na organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj, a koji sadrži sledeće aktivnosti: 1) uspostavljanje kvalitetnog […]

Nastavi

Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Bezpovratna sredstva za razvoj klastera Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj klastera za 2009. godinu Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva […]

Nastavi