Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara […]

Nastavi

Sufinansiranje pozorišne produkcije nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini pozorišnu produkciju nacionalnih zajednica u APV u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije […]

Nastavi

Konkurs za proizvodnju dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za proizvodnju kratkometražnih , dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju kratkometražnih,dokumentarnih,dokumentarno-igranih i animiranih filmova, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4.000.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.000.000,00 dinara– 4819  dotacije ostalim neprofitnim organizacijama). […]

Nastavi