Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini nabavku knjiga biblioteka u APV u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti). II OPŠTI USLOVI KONKURSA 1. Na  Konkursu mogu da […]

Nastavi

Sufinansiranje programa u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara […]

Nastavi