Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom. Prijave korisnika kojima […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa. Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; cialis online pharmacy podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja. Opšti kriterijumi […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina. Cilj konkursa je: ostvarivanje prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška izdavanju bar jednog štampanog glasila na manjinskim jezicima i proizvodnja […]

Nastavi