Konkurs za korišćenje solarne energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv)   u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima,   kao i centrima za edukaciju na teritoriji AP Vojvodine,  koji su u privatnom vlasništvu Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za […]

Nastavi

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) utvrđen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 55/10). Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike […]

Nastavi

„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma. Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj: uspostavljanje i […]

Nastavi