Finansiranje projekata izvođenja ogleda intezivnog gajenja poljoprivrednih kultura

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata izvođenja ogleda intezivnog gajenja poljoprivrednih kultura u 2011.godini Na osnovu člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za […]

Nastavi

Poziv u okviru programa PROGRESS

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa PROGRESS •    Naslov programa: PROGRESS •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Ovaj poziv pruža potencijalnim aplikantima mogućnost razvijanja društveno eksperimentalnih projekata, u skladu sa sledećim protokolima/koracima: •    Kreiranje politike intervencije: detaljan opis logički organizovanog skupa akcija predviđenih u okviru […]

Nastavi

Konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

SMART KOLEKTIV Konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice Smart Kolektiv i Forum poslovnih lidera Srbije pozivaju mlade preduzetnike i preduzetnice sa teritorije Srbije da se prijave za podršku iskusnih menadžera– biznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom godinu dana, dva do četiri sata mesečno. Forum poslovnih lidera […]

Nastavi