Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi u 2013. godini,  u vrednosti od 2.500.000 dinara Pod programima i projektima ukulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na: – […]

Nastavi

Podrška zaštiti životne sredine

REGIONALNI CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU – REC Podrška zaštiti životne sredine Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, je uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), upravo otpočeo realizaciju novog trogodišnjeg  programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“. Program ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva i […]

Nastavi

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje predloga projekata otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Sredstva za navedeni […]

Nastavi