Program za rome u nepovoljnom položaju

FOND ZA OBRAZOVANJE ROMA Program za rome u nepovoljnom položaju Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013. Krug aplikanata: NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd. Najvažniji cilj REF-a je smanenje razlike u obrazovanju roma I ne roma pomoću projekata koji se odnose na izradu studija I rešenja u politici obrazovanja […]

Nastavi

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope

COPERNICUS Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope Iznos granta: 180 evra mesečno. Krug aplikanata: Studenti. Rezime: Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između Istoka i Zapada, čime se doprinosi izgradnji stabilizaciji i demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Stipendisti programa […]

Nastavi

Poziv za projekte kulturnih organizacija

EVROPSKI FOND KULTURE Poziv za projekte kulturnih organizacija Krug aplikanata: Organizacije koja se bave kulturom. Teme su uglavnom iz oblasti umetnosti, medija i inicijativa u kulturi kao i proširenje seminara, treninga i kulturnih dimenzija prema EU. Cilj programa je jačanje saradnje u kulturi između zemalja učesnika. Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. Link

Nastavi