Okvirni program – KULTURA

EVROPSKA KOMISIJA Okvirni program – KULTURA Krug aplikanata: Organizacije i institucije koje se bave kulturom U ciljeve programa spada podrška prekoganične mobilnosti zaposlenih u oblasti kulture, podrška međudržavnom kretanju umetničkih proizvoda i proizvoda kulture kao i podržavanje dijaloga među kulturama. Konkurs se odnosi na sledeće oblasti: •    podrška projektima iz oblasti kulture •    višegodišnji projekti […]

Nastavi

Mali grantovi

VIŠEGRAD FUND Mali grantovi Iznos granta: Maximum 6,000 evra. Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije. Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih […]

Nastavi

Podrška projektima nevladinih organizacija

FONDACIJA ČARLS STJUART MOT Podrška projektima nevladinih organizacija Ko može da konkuriše: Nevladine organizacije. Cilj programa: Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u došenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou. […]

Nastavi