Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava MSP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Bespovratna sredstva će se odobravati za: I grupa aktivnosti: • uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom; • edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke; • novi dizajn proizvoda i ambalaže; • elektronska […]

Nastavi