Potvrđena zloupotreba položaja "Imleka" i subotičke "Mlekare" u otkupu mleka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Komisija za zaštitu konkurencije potvrdila je zloupotrebu dominantnog položaja „Mlekare“ iz Subotice i Industrije mleka i mlečnih proizvoda „Imlek“ Beograd u otkupu sirovog mleka u Srbiji. To je 13. avgusta saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Komisija za zaštitu konkurencije je po dobijanju dopisa obavestila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 11. avgusta da je po rešenju […]

Nastavi

Oktobarska runda programa Aktivne zajednice

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE Oktobarska runda programa Aktivne zajednice U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara. Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču […]

Nastavi

Koje uslove mora da ispuni proizvođač vina i drugih proizvoda od grožđa?

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o preciznim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa. Prema ovom pravilniku, proizvođač mora da ima objekte koji su u funkciji obavljanja proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda, a koji se mogu […]

Nastavi