Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Poziv za lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini Cilj programa: Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini, kao i kriterijumi za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) predviđenih […]

Nastavi

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: književne manifestacije i nagrade; izdavačka delatnost – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture; muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); likovne i […]

Nastavi