U pokrajinskoj kasi 60,7 milijardi dinara – Budžet Vojvodine za 2011. godinu na nivou ovogodišnjeg

Vlada Vojvodine danas je utvrdila predlog budžeta za 2011. godinu koji iznosi 60,7 milijardi dinara i na nivou je ovogodišnjeg pokrajinskog budžeta. Kako se navodi u saopštenju sa sednice vlade, u strukturi rashoda pokrajinskog budžeta i dalje visoko učešće imaju transferna sredstva. Za finansiranje zaposlenih u obrazovanju planiran je iznos od 26,25 milijardi dinara, dok […]

Nastavi

Počela sertifikacija službenika za javne nabavke

Sticanje kvalifikacije za službenika za javne nabavke pomoći će da se unapredi sistem javnih nabavki u Srbiji i smanji korupcija u toj oblasti, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić. – Postoji prostor da se postignu uštede u javnim nabavkama, a čemu najviše može da doprinese profesionalizacija ljudi koji rade te poslove […]

Nastavi