Beograd ukida tri takse

Od 16 taksi koliko naplaćuje Grad Beograd, tri će biti ukinute, dok će taksa za isticanje firme, novim zoniranjem grada, biti vraćena na nivo iz 2008. godine. Grad Beograd će inicirati i izmene Zakona o naplati firmarine, na taj način da će se napraviti razlika između delatnosti. – Sada imamo paradoks da u nekom tržnom […]

Nastavi

Sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom 1. Predmet konkursa Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom. Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. […]

Nastavi