Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Sektor za NACIONALNI INVESTICIONI PLAN Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2012. godinu Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine. PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Projekat se prijavljuje elektronskim putem […]

Nastavi

Studijsko putovanje – javne nabavke

SKGO Studijsko putovanje – javne nabavke U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Javne nabavke “ koje će se održati od 14. do 16. decembra 2011. godine u Briselu. Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU […]

Nastavi

Obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE Obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“ Konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“ otvoren je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuju Beogradska otvorena škola i […]

Nastavi