Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 5. decembra 2011. godine. Raspodela […]

Nastavi

Za mala i srednja preduzeća zapadnog Balkana 141,2 mil EUR

EBRD se pridružuje incijativi za pomoć firmama u razvoju Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razmatra mogućnost da sa ostalim zapadnim investitorima učestvuje u inicijativi pod nazivom „Platforma za mala i srednja preduzeća (SME) zapadnog Balkana“ čiji je cilj obezbeđivanje kapitala za SME u tom regionu. – „Platforma“ će imati početan kapital u ukupnoj […]

Nastavi