Bespovratna sredstva u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Sl.list APV“ broj 23/2010, 8/2011-rebalans) i obezbeđena su po osnovu […]

Nastavi

Sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala u postojećim sportsko-rekreativnim centrimana na teritoriji AP Vojvodine (budžetski korisnici), čiji je osnivač opština/grad“ Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom […]

Nastavi

Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS” broj 101/2010) i Rešenja o […]

Nastavi