Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora CILj KONKURSA Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u […]

Nastavi