Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava MSP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Bespovratna sredstva će se odobravati za: I grupa aktivnosti: • uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom; • edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke; • novi dizajn proizvoda i ambalaže; • elektronska […]

Nastavi

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

BIZNIS MLADIH SRBIJE Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice Program Biznis mladih Srbije poziva mlade preduzetnike i preduzetnice uzrasta do 35 godina da se prijave za podršku iskusnih menadžera – biznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom minimum godinu dana, dva do četiri sata mesečno. Mladim […]

Nastavi