Troškovi legalizacije do 14.000 dinara

Troškovi upisa bespravno sagrađenih objekata u katastar, na osnovu novog zakona koji će omogućiti legalizaciju, iznosiće između četiri i 14 hiljada dinara. Nadležni organ katastra dužan je da u roku od najviše 90 dana upiše objekat, računajući od dana dostavljanja potpune dokumentacije, rekla je pomoćnica ministra građevine Aleksandra Damnjanović. Ona je objasnila da zainteresovani građani […]

Nastavi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 3. Uredbe o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini – „Službeni glasnik […]

Nastavi

Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – MERCOSUR IPR SME POMOĆ – 2013

EVROPSA KOMISIJA  “Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) – Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – MERCOSUR IPR SME POMOĆ – 2013” Datum objavljivanja: 27. Februar 2013. Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 30. April 2013. Ciljevi ovog poziva za predloge: •    Opšti cilj: –  pružanje usluge podrške EU pomoći malim i srednjim preduzećima (SME) […]

Nastavi