Krediti i garancije

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti i garancije Fond za razvoj Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na odobravanje kredita, izdavanje garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja. Krediti se odobravaju za podsticanje razvoja privrednih subjekata, i to pravnim subjektima koji su u većinskom […]

Nastavi

II Konkurs NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

NLB BANKA II Konkurs NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, kako u Evropi, tako i u celom svetu. Ona je zakonski regulisan sistem kontrolisane i sertifikovane proizvodnje hrane koji priprada održivoj poljoprivredi, objedinjujući tradiciju i nova naučna […]

Nastavi

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti Rok za prijavu: petak, 28. jun 2013. Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, […]

Nastavi