Sufinansiranje upotrebe službenog jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Sufinansiranje upotrebe službenog jezika Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za prvo tromesečje 2009. godine Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata […]

Nastavi

Konkurs za nacinolne manjine

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za nacinolne manjine Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica za 2009. godinu Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa Manutdpeople u oblasti kulturnog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica koji žive na teritoriji Republike Srbije. Predmet konkursa nije: informisanje na jezicima manjina zaštita spomenika kulture redovna […]

Nastavi

Besplatne obuke za početnike u biznisu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Besplatne obuke za početnike u biznisu Ministarstvo omladine i sporta, Republička agencija za razvoj MSPP i norveška organizacija BIP (Business Innovation Programs) raspisale su danas javni poziv za obuku početnika u biznisu. Za učešće na ovom konkursu mogu se prijaviti potencijalni preduzetnici od 18 do 35 godina starosti, koji imaju poslovnu […]

Nastavi