Poziv za predaju projekata u okviru Erazmus+ Žan Mone programa za 2018. godinu

Konkursi

EACEA

Poziv za predaju projekata u okviru Erazmus+ Žan Mone programa za 2018. godinu

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) objavila je poziv za predaju projekata u okviru Žan Mone programa+ za 2018. godinu.
Aktivnosti u Žan Mone komponenti programa Erazmus+ namenjene su visokoškolskim ustanovama koje se bave izučavanjem, istraživanjem i analizom u oblasti evropskih integracija u širem smislu. Visokoškolske ustanove mogu da dobiju podršku za formiranje modula, katedri, centara izuzetnosti, mreža, projekata kao i za Žan Mone podršku asocijacijama.

Projektne prijave predaju se elektronskim putem Izvršnoj agencije do 22. februara 2017. godine u 12 časova.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Programskom vodiču za 2018. godinu.

Dodatno, više informacija o Žan Mone aktivnostima možete pronaći na stranici Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture.