Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu 1. INOVACIONI PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU Programi inovacione delatnosti za 2017. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 1. INOVACIONE AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA KOJE SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU Inovacione aktivnosti fizičkih lica u 2017. godini ostvaruju se putem prijava za finansiranje aktivnosti fizički […]

Nastavi

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja […]

Nastavi