Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE          Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu […]

Nastavi

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u ustanovama socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata […]

Nastavi